Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Celotni izdatki za dolgotrajno oskrbo, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
mio. EUR, % od BDP
Vir
Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE: Izdatki za dolgotrajno oskrbo - mio. EUR , LETO: 2020
Podatki so bili revidirani dne 17.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).