Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Celotni izdatki za socialno zaščito (% od BDP), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

IZDATKI ZA SOCIALNO ZAŠČITO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
% od BDP
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
IZDATKI ZA SOCIALNO ZAŠČITO
Izdatki za socialno zaščito - SKUPAJ
Avgusta 2022 je bila revidirana časovna vrsta podatkov o BDP za leta od 2018 naprej. Skladno s tem so bili revidirani tudi podatki o deležih celotnih izdatkov za socialno zaščito, prikazani kot odstotek od BDP.
LETO
2018
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2019
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).
2020
Podatki so bili revidirani dne 3.11.2023 (glej Metodološka pojasnila, poglavje 9. Revidiranje podatkov).