Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Stanovanjski standard, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, m2, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Stanje na 1.1.
LETO
Podatke o stanovanjih za stanje 1. 1. 2011 smo v Sloveniji pripravili tudi v skladu z Uredbo [ES] št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj [Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008].
MERITVE
Povprečna uporabna površina [m2] stanovanja
Zaradi primerljivosti s prejšnjimi popisi v izračunu niso upoštevana stanovanja za počitniški namen in sezonsko rabo
Delež tri ali večsobnih stanovanj [%]
Zaradi primerljivosti s prejšnjimi popisi v izračunu niso upoštevana stanovanja za počitniški namen in sezonsko rabo
Delež stanovanj, ki imajo kuhinjo, kopalnico in WC [%]
Zaradi primerljivosti s prejšnjimi popisi v izračunu niso upoštevana stanovanja za počitniški namen in sezonsko rabo
Delež stanovanj v zasebni lasti [%]
Zaradi primerljivosti s prejšnjimi popisi v izračunu niso upoštevana stanovanja za počitniški namen in sezonsko rabo