Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prebivalstvo in gospodinjstva v popisih, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število, kazalniki
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki za popise 1857-1953 veljajo za sedanje ozemlje Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
1991
Podatki (prebivalstvo, gospodinjstva) preračunani po metodologiji Popisa 2002.