Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po vrsti izobraževanja, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA IZOBRAŽEVANJA

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

ŠTUDIJSKO LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ŠTUDIJSKO LETO
Zaradi pomembnejših popravkov podatkov o vpisanih študentih s strani našega vira smo popravili podatke o študentih visokošolskega študija za študijska leta 2012/13 do 2014/15.
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Specialistično
Podatki vključujejo specialistični povisokošolski študij in specialistični pouniverzitetni študij.
VRSTA IZOBRAŽEVANJA: Magistrsko in doktorsko (prejšnje) , ŠTUDIJSKO LETO: 2000/01
Študenti doktorskega študija niso vključeni.