Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki 17. cilja trajnostnega razvoja (SDG): Partnerstva za doseganje ciljev, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%, mio. EUR, % BDP
Naslednja objava
19. 12. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Več pojasnil je na voljo na podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja .
KAZALNIK
Uradna razvojna pomoč kot delež bruto nacionalnega dohodka (%)
Uradno razvojno pomoč sestavljajo nepovratna sredstva ali posojila, ki jih namenja uradni sektor za spodbujanje gospodarskega razvoja in blaginje v državah prejemnicah.
Vir: MZZ
Financiranje držav v razvoju (mio. EUR)
Skupno financiranje držav v razvoju obsega neto izplačila uradne razvojne pomoči, druge uradne tokove in zasebne tokove (predvsem tuje neposredne naložbe).
Vir: OECD
Uvoz iz držav v razvoju (mio. EUR)
Kazalnik je opredeljen kot vrednost uvoza EU iz držav, ki jih je določil Odbor OECD za razvojno pomoč (DAC), v tržnih cenah.
Vir: Eurostat
Bruto dolg sektorja država (% BDP)
Kazalnik je opredeljen (v Maastrichtski pogodbi) kot konsolidirani bruto dolg države po nominalni vrednosti, ki je ob koncu leta na tekočem računu v naslednjih kategorijah državnih obveznosti (kakor je opredeljeno v Evropskem sistemu računov – ESR 2010): valuta in vloge, dolg vrednostnih papirjev in posojil.
Podatki za 2021 so bili revidirani.
Delež okoljskih davkov v skupnih davčnih prihodkih (%)
Kazalnik primerja delež okoljskih davkov v skupnih prihodkih od davkov in socialnih prispevkov.
Podatki za 2020 so bili revidirani.
Vir: Eurostat