Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki intenzivnosti rabe naravnih virov, Slovenija, 1995 - 2015
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
toe/mio.EUR 2010, kg/ha, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
KAZALNIK
Energetska intenzivnost - oskrba z energijo/BDP [toe/mio. EUR 2010]
Podrobnejši podatki o oskrbi z energijo so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Energetika – Energetska bilanca in energetski kazalniki.
Poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi - SKUPAJ [kg/ha]
Podrobnejši podatki o porabi mineralnih gnojil v kmetijstvu so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Kmetijstvo – Poraba reprodukcijskega materiala – Gnojila.
Poraba N na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi [kg/ha]
Podrobnejši podatki o porabi mineralnih gnojil v kmetijstvu so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Kmetijstvo – Poraba reprodukcijskega materiala – Gnojila.
Poraba P2O5 na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi [kg/ha]
Podrobnejši podatki o porabi mineralnih gnojil v kmetijstvu so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Kmetijstvo – Poraba reprodukcijskega materiala – Gnojila.
Poraba K2O na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi [kg/ha]
Podrobnejši podatki o porabi mineralnih gnojil v kmetijstvu so objavljeni na SI-STAT podatkovnem portalu v področju Kmetijstvo – Poraba reprodukcijskega materiala – Gnojila.
Intenzivnost poseka lesa [%]
Intenzivnost poseka lesa izraža razmerje med prirastkom in posekom.
Intenzivnost poseka lesa [%]
Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije.