Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število posameznikov po razlogih, ki so jim preprečevali spletno nakupovanje v zadnjih 3 mesecih in stopnji urbanizacije območja, v katerem ti posamezniki živijo, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

RAZLOG PREPREČEVAL SPLETNO NAKUPOVANJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

STOPNJA URBANIZACIJE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 11. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število posameznikov
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila