Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število posameznikov po namenu uporabe interneta pri uporabnikih interneta, kohezijski in statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

NAMEN UPORABE INTERNETA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 76 | izbranih:

Išči

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 10. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Izvedbo raziskovanja je leta 2015 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvedla kot del Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Tehnična pomoč. Od leta 2016 dalje se raziskovanje delno izvaja kot del aktivnosti za tehnično podporo (Aktivnosti študij, vrednotenj in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila).
Raven NUTS 2: Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni na povezavi.
Raven NUTS 3: Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni na povezavi.
NAMEN UPORABE INTERNETA
1.26 Uporaba odprtokodnih storitev ali programov
Podatki o uporabi odprtokodnih storitev ali programov za obdobje do (vključno) leta 2021 so lahko precenjeni zaradi vključitve uporabe neodprtokodnih storitev ali programov, npr. podatki o uporabi odprtokodnega brskalnika se lahko nanašajo tudi na uporabo Google Chroma.
1.26.1 Uporaba odprtokodnega spletnega brskalnika, npr. Mozilla Firefox, Chromium, Brave
Podatki o uporabi odprtokodnih storitev ali programov za obdobje do (vključno) leta 2021 so lahko precenjeni zaradi vključitve uporabe neodprtokodnih storitev ali programov, npr. podatki o uporabi odprtokodnega brskalnika se lahko nanašajo tudi na uporabo Google Chroma.
1.26.2 Uporaba odprtokodnega urejevalnika besedil, slik, zvoka ali grafike, npr. LibreOffice, Open Office, Inkscape, GIMP, Audacity, Blender
Podatki o uporabi odprtokodnih storitev ali programov za obdobje do (vključno) leta 2021 so lahko precenjeni zaradi vključitve uporabe neodprtokodnih storitev ali programov, npr. podatki o uporabi odprtokodnega brskalnika se lahko nanašajo tudi na uporabo Google Chroma.
1.26.3 Uporaba odprtokodne spletne enciklopedije (npr. Wikipedije), odprtokodnega zemljevida (npr. Open Street Map) ali odprtokodnega programa za izmenjavo sporočil ali videotelefoniranje (npr. Jitsi Meet)
Podatki o uporabi odprtokodnih storitev ali programov za obdobje do (vključno) leta 2021 so lahko precenjeni zaradi vključitve uporabe neodprtokodnih storitev ali programov, npr. podatki o uporabi odprtokodnega brskalnika se lahko nanašajo tudi na uporabo Google Chroma.
1.26.4 Uporaba odprtokodnega programa za upravljanje spletnih vsebin (npr. WordPress) ali za shranjevanje, deljenje dokumentov v prostoru za hrambo podatkov na internetu (npr. Nextcloud)
Podatki o uporabi odprtokodnih storitev ali programov za obdobje do (vključno) leta 2021 so lahko precenjeni zaradi vključitve uporabe neodprtokodnih storitev ali programov, npr. podatki o uporabi odprtokodnega brskalnika se lahko nanašajo tudi na uporabo Google Chroma.
1.30 Organizacija nastanitve, npr. sobe, stanovanja, hiše, počitniške hiše ipd. pri drugi fizični osebi v zadnjih 12 mesecih
Podatki lahko vključujejo tudi organizacijo nastanitve pri pravni osebi.