Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi po tipu in namenu uporabe družbenega medija ter dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, 2013–2019
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

TIP IN NAMEN UPORABE DRUŽBENEGA MEDIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 11. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir:
.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
TIP IN NAMEN UPORABE DRUŽBENEGA MEDIJA
1 Podjetja, ki uporabljajo družbene medije
Podjetje uporablja družbene medije (npr. Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Blogspot itd.), če ima uporabniški profil, račun ali licenco za uporabo glede na zahteve in tip družbenega medija.
1.4 Orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki
Wiki je program, ki omogoča ustvarjanje, urejanje in povezovanje internetnih strani (že obstoječih ali ustvarjanje povezav do novih). Uporablja se za ustvarjanje sodelovalnih internetnih strani in graditev
skupnosti. Omogoča zbiranje zamisli, ustvarjanje navodil, izdelavo enciklopedije znanja, zapisovanje informacij v lahko dostopni obliki itd.