Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Uporaba spletnih strani javne uprave (e-uprave) v podjetjih v finančnem sektorju v prejšnjem letu, po velikosti podjetij glede na število zaposlenih oseb, Slovenija, 2009 - 2013
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

UPORABA STORITEV E-UPRAVE

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

VELIKOSTNI RAZREDI PODJETIJ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število podjetij
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
UPORABA STORITEV E-UPRAVE
.Predložitev ponudbe za javna naročila v e-obliki
Podjetja le dostopala do dokumentov z razpisnimi pogoji javnih naročil [eObjav] v elektronskem sistemu državne uprave.