Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Dostop do interneta po statusu uporabnika in po vrsti dostopa, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA DOSTOPA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 69 | izbranih:

Išči

STATUS UPORABNIKA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Naslednja objava
20. 09. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Od 1. četrtletja 2015 začasni podatki postanejo končni po enem letu. V končnih podatkih so upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se izvedejo med letom.
Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila
Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov
ČETRTLETJE
Stanje konec četrtetja.
VRSTA DOSTOPA
..Število priključkov optičnega dostopa
Podatki za ethernet so do leta 2010 šteti med podatke optičnega dostopa, kasneje med druge širokopasovne priključke.
..Število drugih širokopasovnih priključkov (vključno s fiksnim brezžičnim dostopom)
Podatki za ethernet so do leta 2010 šteti med podatke optičnega dostopa, kasneje med druge širokopasovne priključke.