Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Mednarodno gostovanje po vrsti storitve, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA STORITVE GOSTOVANJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 69 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 minut, število v 1000
Naslednja objava
20. 09. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od 1. četrtletja 2015 začasni podatki postanejo končni po enem letu. V končnih podatkih so upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se izvedejo med letom.
Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila
Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov
VRSTA STORITVE GOSTOVANJA
Dohodni promet h gostujočim uporabnikom v omrežjih tujih operaterjev (1000 minut)
Nepopoln podatek
Število poslanih MMS sporočil gostujočih uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev (1000)
Nepopoln podatek.
ČETRTLETJE
2017Q3
S 15. junijem 2017 so bili ukinjeni stroški mobilnega gostovanja.