Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Odhodni promet iz mobilnega omrežja po statusu uporabnika in po vrsti omrežja, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA OMREŽJA MOBILNEGA PROMETA

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 68 | izbranih:

Išči

STATUS UPORABNIKA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 minut
Naslednja objava
20. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Od 1. četrtletja 2015 začasni podatki postanejo končni po enem letu. V končnih podatkih so upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se izvedejo med letom.
Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila
Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov
VRSTA OMREŽJA MOBILNEGA PROMETA
..Odhodni promet v lastnem mobilnem omrežju (1000 minut)
Od 3. četrtletja 2011 naprej se upošteva tudi odhodni promet v lastno fiksno omrežje.
..Odhodni promet iz mobilnega v fiksna omrežja (1000 minut)
Od 3. četrtletja 2011 naprej se upošteva samo odhodni promet v druga fiksna omrežja (ne pa tudi v lastno fiksno omrežje).
ČETRTLETJE
2017Q3
S 15. junijem 2017 so bili ukinjeni stroški mobilnega gostovanja.