Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence in mnenje potrošnikov (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 346 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Naslednja objava
22. 03. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIK
Kazalnik gospodarske klime
je tehtani sintezni kazalnik. Sestavljajo ga:
- kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih - 40 %,
- kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih - 30 %,
- kazalnik zaupanja potrošnikov - 20 %,
- kazalnik zaupanja v trgovini na drobno - 5 %,
- kazalnik zaupanja v gradbeništvu - 5 %.
Kazalnik gospodarske klime
Do marca 2002 se je kazalnik gospodarske klime izračunaval le iz kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in pri potrošnikih, od aprila 2002 pa se v izračun omenjenega kazalnika vključujeta še kazalnika zaupanja v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih.
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih
je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah (obrnjen predznak).
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
je povprečje ravnotežij na vprašanja o prodaji, pričakovani prodaji in zalogah (obrnjen predznak).
Kazalnik zaupanja potrošnikov
je povprečje ravnotežij, izračunanih iz odgovorov na vprašanja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu, pričakovanem finančnem stanju v gospodinjstvu, o pričakovanem gospodarskem stanju v državi in pričakovanjih za večje nakupe.
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih
je povprečje ravnotežij na vprašanja o poslovnem položaju ter sedanjem in pričakovanem povpraševanju po storitvah.
Kazalnik zaupanja v gradbeništvu
je povprečje ravnotežij na vprašanji o sedanjih skupnih naročilih in pričakovanem zaposlovanju.