Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pregled toka odpadkov (tone), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tone
Vir
SURS
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
LETO
Porazdelitev količin odpadkov med postopka recikliranje in zasipanje je za leto 2022 zaradi nadgradnje poročil spremenjen. Med zasipanje se štejejo tudi vse količine odpadkov, ki so bili predelani v materiale in uporabni za zasipanje. Ti so se v prejšnjih letih šteli med reciklažo.
MERITVE
Nastali nenevarni in nevarni odpadki - SKUPAJ (tone)
Količina vseh nastalih odpadkov se je v 2018 povečala zaradi povečanih količin nastalih gradbenih odpadkov v vseh dejavnostih in v vseh statističnih regijah.
Druga predelava odpadkov (tone)
Do vključno z letom 2015 podatek lahko zajema tudi količine obdelane s postopki predobdelave.