Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki produktivnosti pri uporabi okoljskih sredstev in naravnih virov, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
18. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Gg ekvivalenta CO2, kg/ha, EUR/kg, EUR 2010/ktoe, EUR 2010/m3, %, kg/prebivalca
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Revidirani so bili podatki pri kazalnikih: emisijska produktivnost, emisije CO2 v cestnem prometu in od tega emisije CO2 v osebnem cestnem prometu. Revizija se nanaša na celotno časovno obdobje.
KAZALNIKI
Emisijska produktivnost (EUR 2010/kg ekv. CO2)
Kazalnik emisijska produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in izpusti toplogrednih plinov brez odbitkov. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kilogram ekvivalenta ogljikovega dioksida.
Energetska produktivnost (mio. EUR 2010/ktoe)
Kazalnik energetska produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in oskrbo z energijo. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na 1.000 ton ekvivalenta nafte.
Vodna produktivnost (EUR 2010/m3)
Kazalnik vodna produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in količino vode, dobavljene iz javnega vodovoda. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kubični meter vode.
Snovna produktivnost (EUR 2010/kg)
Kazalnik snovna produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in domačo porabo snovi. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kilogram snovi.
Bruto zaloga fosforja (kg/ha)
Kazalnik bruto zaloga fosforja na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi predstavlja razliko med vnosom fosforja v tla in odvzemom fosforja iz tal kmetijskih zemljišč v uporabi. Izražen je v kilogramih fosforja na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
Bruto zaloga dušika (kg/ha)
Kazalnik bruto zaloga dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi predstavlja razliko med vnosom dušika v tla in odvzemom dušika iz tal kmetijskih zemljišč v uporabi. Izražen je v kilogramih dušika na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
OVE električna energija (%)
Kazalnik OVE električna energija predstavlja podatke o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije, ki se od referenčnega leta 2021 naprej izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (direktiva RED II), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020. Izražen je v odstotkih.
OVE ogrevanje in hlajenje (%)
Kazalnik OVE ogrevanje in hlajenje predstavlja podatke o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije, ki se od referenčnega leta 2021 naprej izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (direktiva RED II), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020. Izražen je v odstotkih.
OVE transport (%)
Kazalnik OVE transport predstavlja podatke o deležu energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije, ki se od referenčnega leta 2021 naprej izračunavajo na podlagi Direktive (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (direktiva RED II), ki je nadomestila Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Podatki od leta 2021 naprej tako niso neposredno primerljivi s podatki do leta 2020. Izražen je v odstotkih.
Emisije CO2 v letalskem prometu (kg/prebivalca)
Kazalnik predstavlja podatke o emisijah CO2 v letalskem prometu. Podatki se preračunajo po rezidenčnem principu. Izražen je v kilogramih na prebivalca.
Emisije CO2 v cestnem prometu (kg/prebivalca)
Kazalnik predstavlja podatke o emisijah CO2 v cestnem prometu. Podatki se preračunajo po rezidenčnem principu. Izražen je v kilogramih na prebivalca.
... od tega emisije CO2 v osebnem cestnem prometu (kg/prebivalca)
Kazalnik predstavlja podatke o emisijah CO2 v osebnem cestnem prometu (avtomobili, motorji, mopedi). Podatki se preračunajo po rezidenčnem principu. Izražen je v kilogramih na prebivalca.