Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Uporaba sveže vode v industriji po namenu uporabe in področju dejavnosti (1000 m3), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

PODROČJE DEJAVNOSTI

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

NAMEN UPORABE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Seštevki se zaradi zaokroževanje vedno ne ujemajo.
Povezane vsebine:- Metodološka pojasnila
PODROČJE DEJAVNOSTI: Področje dejavnosti - SKUPAJ , LETO: 2012 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 156196.
PODROČJE DEJAVNOSTI: Področje dejavnosti - SKUPAJ , LETO: 2013 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 267315.
PODROČJE DEJAVNOSTI: Področje dejavnosti - SKUPAJ , LETO: 2014 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 283724.
PODROČJE DEJAVNOSTI: Področje dejavnosti - SKUPAJ , LETO: 2015 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 238856.
PODROČJE DEJAVNOSTI: Področje dejavnosti - SKUPAJ , LETO: 2016 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 147983.
PODROČJE DEJAVNOSTI: Področje dejavnosti - SKUPAJ , LETO: 2017 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 123984.
PODROČJE DEJAVNOSTI: C Predelovalne dejavnosti , LETO: 2012 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 149824.
PODROČJE DEJAVNOSTI: C Predelovalne dejavnosti , LETO: 2013 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 265826.
PODROČJE DEJAVNOSTI: C Predelovalne dejavnosti , LETO: 2014 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 282736.
PODROČJE DEJAVNOSTI: C Predelovalne dejavnosti , LETO: 2015 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 238304.
PODROČJE DEJAVNOSTI: C Predelovalne dejavnosti , LETO: 2016 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 147464
PODROČJE DEJAVNOSTI: C Predelovalne dejavnosti , LETO: 2017 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 123147.
PODROČJE DEJAVNOSTI: D Oskrba z električno energijo, plinom in paro , LETO: 2012 , NAMEN UPORABE: Proizvodnja - od tega porabljena
Popravljen podatek, stara vrednost: 6268.