Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

PEFA - Energetski kazalniki (TJ), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KLJUČNI ENERGETSKI KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 25 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
TJ
Naslednja objava
19. 09. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

V letu 2022 so bili na osnovi novega podatkovnega vira revidirani izračuni rabe energije v cestnem transportu za celotno časovno serijo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila