Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Dodana vrednost sektorja okoljskega blaga in storitev (1000 EUR), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOSTI

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

DOMENE

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 11. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DEJAVNOSTI: O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti , DOMENE: Varstvo zraka in klime
Vključeno je varstvo zraka in klime, varstvo in izboljšava tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami in zaščita pred radiacijo.