Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Dejansko namakana zemljišča [ha], porabljena voda za namakanje [1000 m3], kohezijske in statistične regije, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA IN STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
11. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha, 1000m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Podatke o namakanju sporočajo upravljavci namakalnih sistemov. Seznam upravljavcev namakalnih sistemov se dopolnjuje s podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za okolje.