Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Namakanje po vrstah zemljišč, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

NAMAKANA ZEMLJIŠČA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
11. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha, 1000m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Podatke o namakanju sporočajo upravljavci namakalnih sistemov. Seznam upravljavcev namakalnih sistemov se dopolnjuje s podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za okolje.
LETO
2000
Podatki o skupni letni porabi vode za namakanje [v 1000 m3] se za leto 2000 razlikujejo od podatkov o vodi, uporabljeni za namakanje, v Statističnem letopisu, kjer se prikazane količine nanašajo na enoto l/s.
2001
Podatki o skupni letni porabi vode za namakanje [v 1000 m3] se za leto 2001 razlikujejo od podatkov o vodi, uporabljeni za namakanje, v Statističnem letopisu, kjer se prikazane količine nanašajo na enoto l/s.
2002
Podatki o skupni letni porabi vode za namakanje [v 1000 m3] se za leto 2002 razlikujejo od podatkov o vodi, uporabljeni za namakanje, v Statističnem letopisu, kjer se prikazane količine nanašajo na enoto l/s.