Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

NAMEA emisije v zrak (SKD 2008) , Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOST

Skupaj: 90 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Gg, Mg
Naslednja objava
12. 09. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

V letu 2022 so bili na osnovi novega podatkovnega vira revidirani izračuni emisij iz cestnega transporta za celotno časovno serijo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DEJAVNOST
Standardna klasifikacija dejavnosti: opis in pojasnila.
DEJAVNOST
H49 Kopenski promet; cevovodni transport
Vključene so emisije, ki so jih povzročili državljani Republike Slovenije, ne glede na kraj njihovega nastanka (v Sloveniji in v tujini), izključene pa so emisije, ki so jih v Sloveniji povzročili tujci.
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo
Emisije iz te dejavnosti so v vključene v gospodinjstva.
U99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Emisije iz te dejavnosti so vključene v kopenski promet (H49).
Gospodinjstva - SKUPAJ
Vključena so vsa gospodinjstva, tudi zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem. Ločenih podatkov nimamo.
MERITVE
HFC (Mg)
CO2 ekvivalent
PFC (Mg)
CO2 ekvivalent
SF6 (Mg)
CO2 ekvivalent