Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Predelane, odstranjene količine odpadkov (tone) po seznamu odpadkov (LoW), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SEZNAM ODPADKOV

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
26. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tone
Vir
SURS
Opombe

Opombe


Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
LETO
Porazdelitev količin odpadkov med postopka recikliranje in zasipanje je za leto 2022 zaradi nadgradnje poročil spremenjen. Med zasipanje se štejejo tudi vse količine odpadkov, ki so bili predelani v materiale in uporabni za zasipanje. Ti so se v prejšnjih letih šteli med reciklažo.
MERITVE
Prekrivka in odpadki namenjeni za gradnjo na odlagališču (t)
Prekrivka se je do leta 2020 uvrščala med predelane količine odpadkov, z letom 2021 pa se skladno s priporočili Komisije uvršča med odstranjene količine odpadkov.
Odpadki namenjeni za gradnjo na odlagališču so bili do leta 2020 prišteti k odloženim količinam odpadkov, z letom 2021 pa so priključeni k prekrivki.