Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Količine nastalih, zbranih in odloženih komunalnih odpadkov po občinah (tone), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 10. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tone
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
OBČINE
SLOVENIJA
Zdaj objavljeni podatki o količini odloženih komunalnih odpadkih za Slovenijo so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 26. 9. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 67.984 kg. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Jesenice
Zdaj objavljeni podatki o količini odloženih komunalnih odpadkih za občino Jesenice so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 26. 9. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 11.366 kg. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
LETO
2016
Zmanjšanje odloženih količin odpadkov je posledica začasnega skladiščenja zaradi nedokončanih postopkov obdelave mešanih komunalnih odpadkov.