Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nastale količine komunalnih odpadkov in ravnanje z njimi (tone), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SEZNAM ODPADKOV CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 55 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
2. 12. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tone
Vir
Agencija Republike Slovenije za okolje
Opombe

Opombe

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje.
Od leta 2012 so zaradi spremembe metodologije podatki o nastalih količinah komunalnih odpadkov dopolnjeni s podatki o količinah komunalnih odpadkov, ki so bili zbrani mimo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Od leta 2013 pa so dodane še količine komunalnih odpadkov, ki so jih proizvajalci odpadkov začasno skladiščili ali izvozili v tujino.
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov po Klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki ga lastnik ali imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči.
Med odpadke ne spadajo: snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo.
Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno nevarno lastnost ali več.
Med nevarne odpadke štejemo npr.: odpadna olja, okside, soli, kisline, luge, koncentrate, odpadke organskih topil, barve, lake, smole, agrokemijske in farmacevtske preparate, specialne odpadke iz bolnišnic ter druge nevarne odpadke organskega ali anorganskega izvora.
Nevarni odpadki so po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur. List RS, št. 20/01) razvrščeni v Klasifikacijski seznam odpadkov po skupinah odpadkov skupaj z drugimi odpadki in so označeni z zvezdico ob klasifikacijski številki odpadka.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila - ODP-nastajanje
- Metodološka pojasnila - ODP-zbiranje
- Metodološka pojasnila - ODP-obdelava
Nastali komunalni odpadki zajemajo količine komunalnih odpadkov zbranih v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter količine zbranih komunalnih odpadkov s strani drugih (specialnih) zbiralcev odpadkov.
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom zajemajo količine komunalnih odpadkov zbranih v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
SEZNAM ODPADKOV
Klasifikacijski seznam odpadkov je seznam odpadkov, tako nevarnih kot nenevarnih, razvrščenih po ustreznih skupinah predvsem glede na izvor nastanka odpadka. Vsak odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena vpisano še ustrezno klasifikacijsko številko odpadka.
LETO
2019
Dne 2. 12. 2020 so bili podatki o nastalih in zbranih količinah komunalnih odpadkov za leto 2019 (objavljeni dne 8. 10. 2020), zaradi naknadno ugotovljene napake v poročanih podatkih ene od opazovanih enot, popravljeni. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.