Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izvoz in uvoz po 8-mestni šifri Kombinirane nomenklature in po državah, Slovenija, 2019
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

UVOZ/IZVOZ CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

DRŽAVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 211 | izbranih:

Išči

KOMBINIRANA NOMENKLATURA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8.610 | izbranih: