Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Blagovna menjava z državami nečlanicami EU po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji (SMTK) in valuti računa, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANDARDNA MEDNARODNA TRGOVINSKA KLASIFIKACIJA

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

VALUTA RAČUNA

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

TOK BLAGA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
16. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Podatki se nanašajo na trgovanje z državami nečlanicami EU.
STANDARDNA MEDNARODNA TRGOVINSKA KLASIFIKACIJA
SMTK odsek 33 Nafta in naftni derivati je prikazan ločeno in hkrati tudi vključen v SMTK sektor 3 Mineralna goriva in maziva.
LETO
Podatki za leto 2023 so začasni.