Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki za raziskovalno-razvojno dejavnost (%) po statistični regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
6. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
S podatki za leto 2017 so bile v raziskovanje vpeljane nekatere metodološke spremembe (vključno s statistično zaščito), ki vplivajo na vrednosti nekaterih podatkov in zaradi katerih podatki za leto 2017 niso povsem primerljivi s podatki za prejšnja leta.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 3. Podatki o spremembah posameznih statističnih regij so dostopni tudi na povezavi.
LETO
2017
Zaradi doslednejše uporabe metodologije pri poročevalskih enotah smo revidirali podatke za obdobje 2017–2019. Skupni obseg finančnih sredstev za RRD v teh letih je ostal nespremenjen, se je pa po revidiranih podatkih znižala skupna vrednost finančnih sredstev za RRD s strani gospodarskih družb in zvišala vrednost finančnih sredstev za tujino RRD-IZV za leta 2017 – 2019.
2018
Zaradi doslednejše uporabe metodologije pri poročevalskih enotah smo revidirali podatke za obdobje 2017–2019. Skupni obseg finančnih sredstev za RRD v teh letih je ostal nespremenjen, se je pa po revidiranih podatkih znižala skupna vrednost finančnih sredstev za RRD s strani gospodarskih družb in zvišala vrednost finančnih sredstev za tujino RRD-IZV za leta 2017 – 2019.
2019
Zaradi doslednejše uporabe metodologije pri poročevalskih enotah smo revidirali podatke za obdobje 2017–2019. Skupni obseg finančnih sredstev za RRD v teh letih je ostal nespremenjen, se je pa po revidiranih podatkih znižala skupna vrednost finančnih sredstev za RRD s strani gospodarskih družb in zvišala vrednost finančnih sredstev za tujino RRD-IZV za leta 2017 – 2019.