Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število doktorjev in doktoric znanosti, ki so nedavno pridobili doktorat, po področjih znanosti doktorata, povprečni starosti ob doktoriranju, povprečnem času za dokončanje doktorskega študija in spolu, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

PODROČJE ZNANOSTI DOKTORATA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

SPOL CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 07. 2020
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, leta
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
- Za razvrščanje podatkov po področjih znanosti se uporablja mednarodna klasifikacija področij znanosti – FOS (Field of science and technology) 2007.
- Ker v raziskovanje niso vključene vse enote ciljne populacije, ampak le izbran slučajni vzorec, se pri ocenah pojavijo vzorčne napake. Ocene so različno natančne. Na Statističnem uradu opozorimo na manj natančne ocene tako, da jih opremimo s posebno oznako ali ocen sploh ne objavimo.
- Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila