Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Državna proračunska sredstva za RRD (1000 EUR) po sektorju izvedbe in družbenoekonomskem cilju, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DRUŽBENOEKONOMSKI CILJ

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 16 | izbranih:

Išči

SEKTOR IZVEDBE

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zdaj objavljeni podatki o državnih proračunskih sredstvih za RRD (1.000 EUR) po sektorju izvedbe in družbenoekonomskem cilju so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 24. 10. 2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost podatka pri področju Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja je bila 5.499 (v 1.000 EUR), pri področju Splošni napredek znanja pa 127.058 (v 1.000 EUR). Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Družbenoekonomske cilje spremljamo na podlagi zadnje revizije klasifikacije družbenoekonomskih ciljev NABS (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets) 2007, ki je začela veljati v letu 2008. Ta klasifikacija odraža bolj splošni oz. končni cilj, ki ga želimo doseči z vlaganjem v RR projekte, ne pa toliko vsebin RR projektov oz. področij, ki so bila vključena v take projekte.
Seštevki se zaradi zaokroževanja vedno ne ujemajo.
Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila