Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število podjetij, ki so uvedla inovacijo z okoljsko koristijo doseženo znotraj podjetja, po vplivu te inovacije na varstvo okolja, po SKD dejavnosti in velikosti podjetja, Slovenija, obdobno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

OKOLJSKA KORIST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

VELIKOST PODJETJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

OBDOBJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

VPLIV NA VARSTVO OKOLJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
23. 09. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila