Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število voznih kilometrov (mio. vkm) v Sloveniji in tujini registriranih vozil na slovenskem cestnem omrežju po razredu vozila, registraciji vozila in kategoriji javne ceste, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

RAZRED VOZILA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

REGISTRIRANO VOZILO

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

KATEGORIJA JAVNE CESTE

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
milijon vkm
Naslednja objava
23. 05. 2025
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

V časovni vrsti o obsegu prometa na slovenskem cestnem omrežju od leta 2021 so bili uporabljeni dodatni vhodni viri in nadgrajena metodologija izračuna. Zaradi preloma v seriji ti podatki zato niso primerljivi s podatki za predhodna leta.
Podrobnejše informacije o metodoloških spremembah so na voljo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.