Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cestna vozila konec leta (31. 12.) po vrsti vozila, občine, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA VOZILA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

OBČINE

Skupaj: 213 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
8. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Naslednja objava
8. 04. 2025
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

PRELOMI V ČASOVNI VRSTI PODATKOV IN IZSTOPAJOČE VREDNOSTI
Za naslednje kategorije so podatki prikazovani in vključeni v agregate:
- motorji od leta 1992,
- traktorji od leta 1994,
- motorna kolesa od marca 2002.
Pomembnejši prelomi in izstopajoče vrednosti
- Uvedba davka na dodano vrednost v letu 1999.
- Obvezna registracija koles z motorjem od aprila 2002.
- Registriranje starih neprijavljenih traktorjev v letu 2005.
- Prelom v seriji pri tovornih prikolicah zaradi spremenjene kategorizacije vozil v letu 2006.
- Prelom v seriji pri traktorjih, traktorskih prikolicah in bivalnih prikolicah konec leta 2007 zaradi izločitve neaktivnih vozil.
- Prelom v seriji pri motorjih konec leta 2007 zaradi neodjavljanja motorjev čez zimo.
- Obvezna registracija koles z motorjem (mopedov) od maja 2017 (možna že od aprila 2017).
- Začasno onemogočena registracija cestnih vozil v Sloveniji od 17. 3. 2020 do 19. 4. 2020 zaradi epidemije koronavirusa (COVID-19).
- Novela Zakona o voznikih od junija 2022 poenostavlja pogoje za pridobitev vozniškega dovoljenja za kolesa z motorjem in motorna kolesa do 125 kubičnih centimetrov.
Več o prelomih v serijah v metodoloških pojasnilih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
OBČINE
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.