Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi prvih registracij osebnih avtomobilov - nova vozila, originalni podatki ter podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, povprečje 2019 = 100, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 315 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
14. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

PRELOMI V ČASOVNI VRSTI PODATKOV IN IZSTOPAJOČE VREDNOSTI
Pomembnejši prelomi in izstopajoče vrednosti
- Uvedba davka na dodano vrednost v letu 1999.
- Začasno onemogočena registracija cestnih vozil v Sloveniji od 17. 3. 2020 do 19. 4. 2020 zaradi epidemije koronavirusa (COVID-19).
Več o prelomih v serijah v metodoloških pojasnilih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila