Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cestni javni linijski potniški prevoz (medkrajevni in mednarodni) po razdaljah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

RAZDALJA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število (1000), potniški kilometri (1000)
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Seštevki se zaradi zaokroževanje včasih ne ujemajo.
Javni potniški prevoz je bil zaradi epidemije covida-19 z Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji 16. marca 2020 ustavljen. Znova je bil vzpostavljen, vendar v prilagojeni obliki, 11. maja 2020.
Podatki o potnikih in potniških kilometrih za leti 2010 in 2011 so ocene, skladne s prenovljeno metodologijo (glej Metodološka pojasnila).
Podatki o PKM za leto 2013 so zaradi sporočenih popravljenih podatkov revidirani.
Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 do vključno avgusta 2021, zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila