Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cestni javni linijski potniški prevoz (medkrajevni in mednarodni) po razdaljah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

RAZDALJA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 12. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število (1000), potniški kilometri (1000)
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Seštevki se zaradi zaokroževanje včasih ne ujemajo.
Javni potniški prevoz je bil zaradi epidemije covida-19 z Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji 16. marca 2020 ustavljen. Znova je bil vzpostavljen, vendar v prilagojeni obliki, 11. maja 2020.
Podatki o potnikih in potniških kilometrih za leti 2010 in 2011 so ocene, skladne s prenovljeno metodologijo (glej Metodološka pojasnila).
Podatki o PKM za leto 2013 so zaradi sporočenih popravljenih podatkov revidirani.
Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 do vključno avgusta 2021, zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2014
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 26708 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2016
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 30287 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2018
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 28520 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2019
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 28351 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 13187 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2014
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 5831 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2016
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 8448 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2018
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 10071 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2019
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 10304 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 5375 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2014
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 26448 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2016
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 29991 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2018
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 28315 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2019
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 28154 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 13127 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2014
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 5660 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2016
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 8231 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2018
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 9910 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2019
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 10166 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniki (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potnikih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 5327 Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniški kilometri (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potniških kilometrih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 217578. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniški kilometri (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Cestni javni linijski prevoz - SKUPAJ , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potniških kilometrih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 101423. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniški kilometri (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potniških kilometrih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 211123. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniški kilometri (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Medkrajevni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potniških kilometrih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 99851 . Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniški kilometri (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Mednarodni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja - SKUPAJ , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potniških kilometrih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 6455. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Potniški kilometri (1.000) , MEDKRAJEVNI/MEDNARODNI PREVOZ: Mednarodni javni linijski prevoz , RAZDALJA: Razdalja 21-50 km , LETO: 2020
Zdaj objavljeni podatki o potniških kilometrih na razdalji 21-50 km so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 21.6.2022, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 1573. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.