Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Mestni javni linijski potniški prevoz, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 168 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000
Naslednja objava
15. 02. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Javni potniški prevoz je bil zaradi epidemije covida-19 z Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji 16. marca 2020 ustavljen. Znova je bil vzpostavljen, vendar v prilagojeni obliki, 11. maja 2020.
Vstop potnikov, uporabnikov letnih ali mesečnih vozovnic, na avtobuse, se zaradi omenjenih zaščitnih ukrepov v mesecu maju 2020 ni beležil. Zato so v tu prikazanih podatkih o cestnem javnem linijskem prevozu upoštevani le potniki, ki so kupili vozovnice v predprodaji ali prek spleta, prav tako v podatkih o opravljenih potniških kilometrih.
Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo). Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od septembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Podatki za leti 2010 in 2011 so ocene, skladne s prenovljeno metodologijo (glej Metodološka pojasnila).
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni postanejo z letno objavo.
Povezava na Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila