Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Mestni javni linijski potniški prevoz, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 173 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000
Naslednja objava
14. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od objave podatkov za januar 2024 naprej podatkov o številu prevoženih kilometrov ne bomo več objavljali mesečno, temveč letno. Poleg tega zaradi nezadostne razpoložljivosti in neustrezne kakovosti podatkovnih virov ne bomo več objavljali podatkov o mednarodnem javnem linijskem prevozu.
Podatki od januarja 2024 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni postanejo z letno objavo.
Povezava na Metodološko pojasnilo o revidiranju statističnih podatkov.
Podatki o potnikih v javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene so iz sistema IJPP, ki ga vzdržuje Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko).
Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjuje Statistični urad Republike Slovenije.
Javni potniški prevoz je bil zaradi epidemije covida-19 z Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji ustavljen 16. marca 2020. Znova je bil vzpostavljen, vendar v prilagojeni obliki, 11. maja 2020. Zaradi ukrepov, povezanih z obvladovanjem epidemije, se v maju 2020 uporaba javnega prevoza pri avtobusnih potnikih, ki so bili imetniki mesečnih ali letnih vozovnic, ni spremljala, saj se pri vstopu na avtobus ti niso mogli registrirati (ni bilo vstopa pri sprednjih vratih, kjer je registrirna postaja). V podatkih o cestnem javnem linijskem prevozu za maj 2020 so tako upoštevani le potniki, ki so kupili vozovnice v predprodaji ali prek spleta. Enako velja za podatke o opravljenih potniških kilometrih.
Podatki za leti 2010 in 2011 so ocene, skladne s prenovljeno metodologijo (glej Metodološko pojasnilo).
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološko pojasnilo