Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pristaniški blagovni promet po vrstah blaga in vrstah tovora, pristanišče Koper, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

PROMET LADIJ

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA PROMETA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

VRSTA BLAGA

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči

VRSTA TOVORA

Skupaj: 42 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 171 | izbranih:

Išči

MERITVE

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tona, število
Naslednja objava
14. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA TOVORA
Namesto šifre 63 [Železniški vagoni, ladijski medpristaniški priklopniki in pristaniške maone, ki prevažajo blago] se od leta 2010 uporabljajo tri nove šifre: 64 [Železniški vagoni, ki prevažajo blago], 65 [Ladijski medpristaniški priklopniki, ki prevažajo blago] in 66 [Pristaniške maone, ki prevažajo blago].
MESEC
Zaradi postavitve nove baze podatkov na Upravi RS za pomorstvo je prišlo do sprememb podatkov. Podatke za mesece maj, junij, julij, avgust in september 2017 smo revidirali.
MERITVE
Z objavo podatkov za september 2016 je bila zaradi revizije podatkov, ki jih je posredoval dajalec podatkov Uprava Republike Slovenije za pomorstvo [URSP], opravljena revizija podatkov o številu enot v pristaniškem blagovnem prometu za januar, februar in marec 2016.
MERITVE
Število praznih enot
Zaradi morebitnih napak pri poročanju Upravi RS za pomorstvo so lahko podatki do decembra 2022 za prazne enote podcenjeni.