Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Pristaniški promet ladij, potnikov in blaga, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 256 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 ton
Naslednja objava
15. 07. 2022
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.
Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC
Zaradi postavitve nove baze podatkov na Upravi RS za pomorstvo je prišlo do sprememb podatkov. Podatke za mesece maj, junij, julij, avgust in september 2017 smo revidirali.
MERITVE
Število potnikov
Podatki o številu potnikov za leto 2011 niso popolno zajeti.
Tone (1000)
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.