Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cestni blagovni prevoz po vrsti poslovnega subjekta, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 82 | izbranih:

Išči

VRSTA POSLOVNEGA SUBJEKTA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

NOTRANJI / MEDNARODNI PREVOZ

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
13. 10. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
tona, tonski kilometer, kilometer
Vir
SURS
Opombe

Opombe

Vir: SURS
Podatki so ocene, pridobljene s statističnim raziskovanjem, na vzorcu, ki predstavlja vsa cestna tovorna vozila registrirana v Republiki Sloveniji z nosilnostjo 2 toni ali več.
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ČETRTLETJE
PRELOM V ČASOVNI VRSTI
- do 4. četrtletja 2012 je bil vir podatka o poslovnem subjektu Matični register vozil in listin, od 4. četrtletja 2012 pa Poslovni register Slovenije