Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov po skupinah nastanitvenih obratov, statistične regije, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

SKUPINA NASTANITVENEGA OBRATA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

DRŽAVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 52 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Naslednja objava
23. 06. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološko opozorilo
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila