Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 142 | izbranih:

Išči

VRSTA TURISTIČNE OBČINE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 11. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
Število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Povezane vsebine:
- Metodološko opozorilo
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov
MESEC
2021M10 (začasni podatki)
Začasni podatki. Končni podatki bodo objavljeni najkasneje 55. dan po referenčnem mesecu.
MERITVE
Število nedeljivih enot
Začasni podatki za 2010–2018. Končni podatki bodo predvidoma objavljeni v zadnjem kvartalu 2021.
Število ležišč - SKUPAJ
Začasni podatki za 2010–2018. Končni podatki bodo predvidoma objavljeni v zadnjem kvartalu 2021.
Število ležišč - stalna
Začasni podatki za 2010–2018. Končni podatki bodo predvidoma objavljeni v zadnjem kvartalu 2021.