Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini (mesec / povprečje leta 2015) po skupinah dejavnosti (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 168 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 37 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
29. 03. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
SKD DEJAVNOST
V naslednjih skupinah so dejavnosti zajete glede na Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike:
- H+I+J+L+M+N Storitvene dejavnosti,
- M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
VRSTA PODATKA
Desezonirani podatki
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki z izločenimi vplivi koledarja
Iz podatkov so izločeni vplivi koledarja.