Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini po skupinah dejavnosti (SKD 2008), originalni in desezonirani, povprečje 2015 = 100, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 138 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 37 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
30. 08. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezava na Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
V naslednjih skupinah so dejavnosti zajete glede na Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike:
- H+I+J+L+M+N Storitvene dejavnosti,
- M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
VRSTA PODATKA
Desezonirani podatki
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki z izločenimi vplivi koledarja
Iz podatkov so izločeni vplivi koledarja.