Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih (mesec / povprečje leta 2015) po skupinah dejavnosti (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 288 | izbranih:

Išči

DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
29. 03. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


S koncem leta 2019 smo v podatkovni bazi SiStat prenehali objavljati tabelo Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, mesečno. Navodila za izračun podatkov, ki so bili objavljeni v tej tabeli, so na voljo v Metodoloških pojasnilih.
V letu 2018 smo začeli objavljati indeks prihodka od prodaje storitev za nove storitvene dejavnosti. Na novo opazujemo poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter dejavnost oskrbe stavb in okolice (N81). V okviru področja N81 smo dejavnosti čiščenja (N81.2), dodali še dejavnosti vzdrževanje objektov in urejanje zelenih površin (N81.1 in N81.3). Po novem ločeno spremljamo tudi pravne in računovodske dejavnosti (M69) ter podjetniško in poslovno svetovanje (M70.2), ki smo jih doslej spremljali skupaj. Podatki, ki se nanašajo na nove storitvene dejavnosti, so v podatkovni bazi SI-STAT na voljo od leta 2015 naprej.
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezava na Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
DEJAVNOST
V naslednjih skupinah so dejavnosti zajete glede na Uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike:
- Storitve skupaj,
- Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
VRSTA PODATKA
Originalni podatki
Vplivi sezone in koledarja niso izločeni.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.