Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence v storitvenih dejavnostih (SKD 2008), originalni in desezonirani podatki, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 267 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Naslednja objava
25. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIK
Rezultati (razen pri kazalniku izkoriščenost zmogljivosti) so izraženi v obliki ravnotežja. Ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in deležem negativnih odgovorov.
EKONOMSKI KAZALNIK
Kazalnik zaupanja
Kazalnik zaupanja je povprečje odgovorov na vprašanja o poslovnem položaju ter sedanjem in pričakovanem povpraševanju po storitvah.
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
EKONOMSKI KAZALNIK
Poslovni položaj
Poslovni položaj v zadnjih 3 mesecih: dober, zadovoljiv, slab?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Povpraševanje
Povpraševanje v zadnjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, zmanjšalo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovano povpraševanje
Povpraševanje v naslednjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, zmanjšalo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Zaposlovanje
Zaposlovanje v zadnjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, padlo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovano zaposlovanje
Zaposlovanje v naslednjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, zmanjšalo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovane prodajne cene
Prodajne cene v naslednjih 3 mesecih: zvišale, ostale enake, znižale?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Izkoriščenost zmogljivosti
Izkoriščenost zmogljivosti
Enota: odstotki.
Negotovost
Razvoj poslovnega položaja: lahko napovedati, zmerno lahko napovedati, zmerno težko napovedati, težko napovedati?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Kopičenje delovne sile
Kazalnik kopičenje delovne sile meri odstotek menedžerjev, ki pričakujejo, da se bo povpraševanje zmanjšalo, zaposlenost pa bo ostala stabilna ali se bo povečala.
Enota: v odstotkih.