Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence v trgovini na drobno po dejavnostih (SKD 2008), originalni podatki, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 306 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
21. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Naslednja objava
25. 07. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.
Zaradi zaokroževanja se podatki lahko razlikujejo od že objavljenih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIK
Rezultati anket so izraženi v obliki ravnotežja. Ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in deležem negativnih odgovorov.
EKONOMSKI KAZALNIK
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno
Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je povprečje ravnotežij na vprašanja o prodaji, pričakovani prodaji in sedanjem obsegu zalog trgovskega blaga (obrnjen predznak).
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
EKONOMSKI KAZALNIK
Prodaja
Prodaja v zadnjih 3 mesecih: povečala, ostala enaka, zmanjšala?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Obseg zalog
Ocena obsega zalog: premajhne, ustrezne - normalne glede na sezono, prevelike?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovana skupna nabava
Pričakovani obseg skupne nabave (tuji in domači dobavitelji) v naslednjih 3 mesecih: večji, enak, manjši?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovana prodaja
Pričakovana prodaja v naslednjih 3 mesecih: povečala, ostala enaka, zmanjšala?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovano zaposlovanje
Pričakovano zaposlovanje v naslednjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, zmanjšalo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Pričakovane prodajne cene
Pričakovane prodajne cene v naslednjih 3 mesecih: višje, enake, nižje?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Negotovost
Razvoj poslovnega položaja: lahko napovedati, zmerno lahko napovedati, zmerno težko napovedati, težko napovedati?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.