Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prihodek od prodaje blaga (1000 EUR) po blagovnih skupinah na domačem trgu v trgovini na drobno, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

BLAGOVNE SKUPINE

Skupaj: 88 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
20. 07. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Z objavo za leto 2022 se je spremenil nabor blagovnih skupin. Spremembe so opisane v šifrantu blagovnih skupin, ki je na voljo v metodološkem pojasnilu. Podatki za obdobje od leta 2008 do 2021, prikazani po starem naboru blagovnih skupin, so objavljeni v tabeli Prihodek od prodaje blaga (1000 EUR) po blagovnih skupinah v trgovini na drobno, Slovenija, 2008 - 2021.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila