Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno, na debelo in z motornimi vozili ter od popravil le-teh (mesec / povprečje leta 2015) po dejavnostih (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 288 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 21 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 01. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
28. 02. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Metodološka pojasnila o revidiranju statističnih podatkov.
INDEKS
Nominalni indeks
Vpliv rasti cen ni izločen.
Realni indeks
Za izločitev vpliva rasti cen uporabljamo indekse cen življenjskih potrebščin, indekse uvoznih cen in indekse cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih.
VRSTA PODATKA
Originalni podatki
Vplivi sezone in koledarja niso izločeni.
Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja
Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja
Podatki z izločenimi vplivi koledarja
Podatki z izločenimi vplivi koledarja