Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi novogradenj (mesec / povprečje leta 2021), originalni podatki in podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 291 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

VRSTA STAVBE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
20. 05. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za 2024 so začasni.
V tabeli niso zajeti podatki o stanovanjih v nestanovanjskih stavbah.
Gradbena dovoljenja, ki jih je izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, niso zajeta.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC
2021M09
Ker so poročevalske enote prešle na drug informacijski sistem, je bila v tem mesecu drugačna dinamika zaključevanja obrazcev za gradbena dovoljenja, kar je povzročilo, da so razlike med vrednostmi podatkov v tem mesecu nekoliko izrazitejše.