Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število in površina stanovanj, za katera so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANOVANJA

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 124 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
19. 05. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, m2
Naslednja objava
20. 06. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za 2023 so začasni.
V tabeli niso zajeti podatki o stanovanjih v stavbah za posebne družbene skupine.
Od leta 2015 spremljamo tudi izdana gradbena dovoljenja za nestanovanjske stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. Podatki do vključno leta 2015 so objavljeni po datumu izdaje gradbenega dovoljenja, podatki od leta 2016 naprej pa po datumu pravnomočnosti.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila